ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566

นอกเหนือจากนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้รับบริการนี้ บริษัท เฟรช คอมเมิร์ซ จำกัด (ต่อไปเรียกว่า “บริษัทฯ”หรือ “เรา”) ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ระหว่างการใช้งานผ่านทางช่องทางของเรา ข้อมูลของคุณจะถูกแบ่งปันสู่บริษัทเพื่อที่จะช่วยให้เราและ ธุรกิจของเราเข้าถึงและนำเสนอประสบการณ์ที่ดีที่สุดตามความต้องการของคุณ บริษัทฯ ใช้คุ้กกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันสำหรับจัดเก็บข้อมูล ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจของเราซึ่งจะอธิบายภายใต้นโยบายคุกกี้นี้ (ต่อไปเรียกว่า “นโยบายคุกกี้”) ใช้กับเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่นในโทรศัพท์เคลื่อนที่ เครือข่ายสังคมออนไลน์ ช่องทางสื่อสารในรูปแบบออนไลน์และช่องทางอื่น นอกจากนี้เพื่อรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

นโยบายคุกกี้ของเราอาจจะมีการปรับเปลี่ยนและ/หรือปรับปรุงได้ โดยเราจะจัดให้มีการแจ้งเตือนเพิ่มเติมกรณีมีการเปลี่ยนแปลงและ/หรือปรับปรุงที่มีนัยสำคัญ นโยบายฉบับล่าสุดจะถูกประกาศอยู่บนสุดของนโยบายคุกกี้ เราขอเชิญชวนให้คุณอ่านนโยบายคุกกี้นี้อย่างละเอียดและตรวจสอบนโยบายสำหรับการเปลี่ยนแปลงและ/หรือการปรับปรุง ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ตามนโยบายนี้

คุกกี้คืออะไร และทำไมบริษัทเราใช้คุกกี้

คุกกี้เป็นส่วนเล็กๆ ของข้อมูลหรือข้อความซึ่งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อคุณเข้าใช้งานเว็บไซต์และใช้ในการจัดเก็บและติดตามกิจกรรมการใช้งานในเว็บไซต์ วิเคราะห์แนวโน้มตามวัตถุประสงค์ของการบริหารเว็บไซต์ ติดตามกิจกรรมการใช้งานของผู้ใช้ หรือรวบรวมการข้อมูลการติดตั้งของผู้ใช้งาน ส่วนหนึ่งของคุกกี้มีความจำเป็นเพื่อเราจะสามารถใช้ในการสนับสนุนการทำงานปกติของเว็บไซต์ คุกกี้ช่วยให้เราเข้าใจถึงกิจกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของคุณได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้เราสามารถพัฒนาประสบการณ์การใช้งาน และพัฒนาเนื้อหาเพื่อสนองต่อความต้องการของคุณที่มีต่อเว็บไซต์ของเราได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้คุกกี้ยังสามารถจดจำรหัสผู้ใช้งานและภาษาในการติดตั้งได้อีกด้วย

ชนิดของคุกกี้ที่บริษัทใช้

  1. คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies): คุกกี้เหล่านี้มีความจำเป็นเพื่อให้ท่านสามารถท่องเว็บไซต์และใช้งานฟีเจอร์ต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของเราได้ เช่น เข้าถึงพื้นที่ที่ปลอดภัยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ใช้คุกกี้ที่จำเป็นอย่างเคร่งครัดเพื่อให้แน่ใจว่าบริการดิจิทัลของบริษัทฯ ทำหน้าที่พื้นฐานได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์
  2. คุกกี้ของบุคคลภายนอก (Third-party cookies) : โปรดทราบว่าบุคคลภายนอกอาจใช้คุกกี้ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อแสดงโฆษณา ที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านตามกิจกรรมการท่องเว็บของท่าน นอกจากนี้ บุคคลภายนอกเหล่านี้ยังอาจเก็บรวบรวมประวัติเบราว์เซอร์ของท่านหรือข้อมูลอื่น ๆ เพื่อพิจารณาว่าท่านเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไร และเพจที่ท่านเข้าชมก่อนออกจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่สามารถควบคุมข้อมูลที่รวบรวมโดยคุกกี้เหล่านี้ได้โดยตรง ทั้งนี้ ท่านเองอาจตกอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวหรือนโยบายการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นได้เช่นกัน บริษัทฯ จึงขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือนโยบายการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกดังกล่าวเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่บุคคลภายนอกดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาทิเช่น Google Analytics, Adjust 
  3. คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Advertising cookies) : คุกกี้เหล่านี้ใช้เพื่อแสดงโฆษณาตามความเกี่ยวข้องของท่านและตามความสนใจของท่านมากขึ้น นอกจากนี้ ยังใช้เพื่อจำกัดจำนวนครั้งในการเห็นโฆษณา รวมถึงช่วยวัดประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณาของบริษัทฯ โดยในบางครั้งบริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนอันเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียกดูของท่านให้กับพันธมิตรด้านโฆษณาและพันธมิตรในการสร้างสรรค์งานของบริษัทฯ โดยพันธมิตรเหล่านี้อาจใช้ข้อมูลนี้ในการโฆษณาสินค้าที่ท่านอาจสนใจในเว็บไซต์อื่น ๆ หรือช่วยพัฒนาแคมเปญโฆษณาของบริษัทฯ ในอนาคต

คุณสามารถควบคุมคุกกี้ได้อย่างไร

ส่วนใหญ่โปรแกรมเบราว์เซอร์จะอนุญาตให้คุณสามารถเลือกว่าอนุญาตให้คุกกี้ทำงานหรือไม่ หากคุณปฏิเสธ ลบหรือปิดกั้นคุกกี้มันอาจะส่งผลต่อประสบการณ์ผู้ใช้งานของคุณได้ ปราศจากคุกกี้คุณอาจจะไม่สามารถเข้าใช้งานการทำงานหรือรูปแบบบางส่วนหรือทั้งหมดของเว็บไซต์ได้ หรือการใช้งานบางประเภทอาจจะมีข้อจำกัด หากคุณไม่ปฏิเสธการทำงานของคุกกี้ เมื่อคุณเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา ระบบจะใช้คุกกี้ตามคำอธิบายข้างต้น หากคุณต้องการลบคุกกี้ หรือเปลี่ยนแปลงความต้องการ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการติดตั้งผ่านโปรแกรมเบราว์เซอร์ของคุณได้

ช่องทางการติดต่อบริษัทฯ

หากท่านมีข้อสงสัย ข้อแนะนำ หรือประสงค์จะใช้สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้ 

เรียน:  เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ที่อยู่:  บริษัท เฟรช คอมเมิร์ซ จำกัด

118/1 อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 17 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 02-125-2337

อีเมล: contact@talaadthaionline.com